Ďakujeme za vyplnenie dotazníka s nežiaducimi efektmi.